Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Spor Yöneticiliği

Detay

SPOR YÖNETİCİLİĞİ 

GENEL BİLGİ : Spor Yöneticiliği Bölümüne 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınmasına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığının 30/06/2020 tarihli ve 39881 sayılı yazısı ile onay verilmiştir. Amaç ülkemizin spor alanında önemli oranda ihtiyacı olan yöneticileri yetiştirmektir. 4 yıllık öğrenimin ardından mezun olmaya hak kazanan öğrencilerimiz, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatları bünyesinde öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde, turizm sektöründe farklı düzeylerde yönetici olarak, özel spor salonları, kuruluşları ve işletmelerinde, sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında, beş yüzden fazla işçi ve memur çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak ve herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında profesyonel spor yöneticisi olarak görev alabileceklerdir. Bölüm, bu görevleri gerçekleştirecek nitelikteki spor yöneticilerini yetiştirirken, programında spor organizasyonları yönetimi, hukuk, işletme, iletişim, pazarlama, psikoloji ve birçok spor branşına özgü ders ve konulara yer vermektedir.   Spor Yöneticiliği Bölümü, spor endüstrisi, rekreasyon ve boş zamanların değerlendirilmesine yönelik hizmetler sunan organizasyonlarla birlikte, kamu ve özel sektördeki sporla ilgili kurumlara, okullara ve üniversitelere hizmet verebilecek kalifiye elemanları, güçlü bir akademik kadro ve program vasıtası ile yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

...
Tümü

Duyurular

Spor Yöneticiliği Bölümü

Formun Üstü

Formun Altı

 
Vizyon :

Spor kültürünün kazandırılması, sporla ilgili sektörlerde, kurum-kuruluşlarda kaliteli hizmet sağlamada uzmanlaşmak ve bununla topluma fayda sağlama yetisine haiz olma becerisini kazandırabilmektir.

 Misyon :

Spor kurum-kuruluşlarının GZFT analizlerini yapabilecek beceriye sahip olma, sorunlara çözüm üretme, gelişen ve değişen şartlara uygun kararlar alabilmek ve bu kararları uygulayabilmektir.

 Amacı :

Spor Yöneticiliği Bölümü spor endüstrisi ve rekreasyon hizmetler sunan organizasyonlarla birlikte, kamu ya da özel sektördeki sporla ilgili kurumlara, okullara ve üniversitelere hizmet verebilecek kalifiye elemanları yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

 Program Dili :

Türkçe

 Program Tanımı :

Bölüm mezunlarımız, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında, spor uzmanı, spor yöneticisi gibi kadrolarda görev yaparlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları :

Lise diploması, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen üniversite sınavından yeterli puan almak, Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamaktır. Yüksekokulumuz tarafından yapılan özel yetenek sınavı ile yerleştirme yapılırdı. Ancak 2020 yılı itibariyle YGS sınavından istenilen düzeyde başarılı olmak koşulları getirilmiştir. Uygulamalı spor derslerinden dolayı sağlıklı olmak da önemlidir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması :

Öğrencilerimiz ortaöğretim yaşantılarından edinmiş oldukları, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanları ile ilgili yeterliklere sahiptir.

Mezuniyet Şartları :

Öğrencilerimizin programdan mezun olabilmeleri için 4 yıllık (8 yarıyıl) eğitim sonrasında programda belirtilen AKTS miktarını almaları ve programda daha önceden belirtilen yeterlikleri başarmaları halinde mezun olma hakkına sahip olabilirler.

İstihdam Olanakları :

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında, spor uzmanı, spor yöneticisi olarak istihdam edilebilirler. Ayrıca özel spor salonlarında, turizm sektörünün ilgili kısımlarında, yapılabilecek sportif tüm organizasyonlarsa faal olarak görev alabilirler.
 

Üst Derece Programlara Geçiş :

4 yıllık lisans programını başarıyla tamamlayan tüm öğrenciler, belirlenen diğer koşulları sağlayarak lisansüstü eğitim programlarına (Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora) başvurabilirler
 Tümü

Etkinlik